Zwroty

Prawo do zwrotu towaru

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym powyżej terminie otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
3. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić „Formularz zwrotu” i przesłać drogą elektroniczną na adres: . Skorzystanie z formularza jest obowiązkowe. Klient może wysłać inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
5. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności za towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany na konto, którego numer będzie podany w formularzu. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Kupujący.
6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem „Formularza zwrotu” na adres Sprzedawcy:

Oftim s.c.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski

z dopiskiem „ZWROT” na przesyłce, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania paczki.
UWAGA ! Paczki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na adres Klienta.
8. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu zwrotu”.