Regulamin sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego duo-sportswear.pl jest:

Oftim s.c.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-243-27-16

2. Administratorem danych osobowych jest duo-sportswear.pl (patrz punkt 1).

3. Przy transakcjach zawieranych na odległość w sklepie internetowym duo-sportswear.pl jest zastosowana ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 ze zm.).

4. Dane podawane przez Państwa podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, inaczej może doprowadzić to do błędnej realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji.

5. Ceny podane w sklepie internetowym duo-sportswear.pl zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

6. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym duo-sportswear.pl są nowe.

7. Podczas składania zamówienia należy wybierać kolor i rozmiar wyłącznie na podstawie tabeli kolorystycznej i rozmiarowej.

8. Wysyłki realizujemy od 2 do 10 dni roboczych. Maksymalny czas oczekiwania na paczkę to 11 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 14 dni roboczych, za co z góry najmocniej przepraszamy.

9. Sklep obsługiwany jest przez pracowników firmy duo-sportswear.pl od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00, w niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania.

10. Zgodnie z ustawą o sprzedaży internetowej osoby prywatne mają prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania zamówienia.

Przesyłki zwrotne należy wysyłać LISTEM POLECONYM EKONOMICZNYM.

Koszty przesyłki zwrotnej uwzględniamy jedynie w przypadku uzasadnionej* reklamacji.

* prosimy o uzasadnienie co jest powodem reklamacji – mailowo, bądź na formularzu zwrotu

W przypadku odesłania reklamacji inną formą zwracamy jedynie koszt jak za przesyłkę listem poleconym ekonomicznym.

Koszty zwracamy wyłącznie na polskie konta bankowe. Nie wykonujemy przekazów pocztowych.

ZWROTOWI NIE PODLEGA: Towar zamówiony na firmę, na który otrzymali Państwo fakturę VAT.

WARUNKI ZWROTU:

– Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach o konsumenta, koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

– Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

– Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy (np. paragon) oraz uzupełniony formularz zwrotu.
Pozwoli nam to na usprawnienie procedury zwrotu, dzięki czemu prędzej otrzymają Państwo zwrot pieniędzy za odstąpienie od umowy.

– Zwracamy się z prośbą o zapakowanie produktów w oryginalne opakowania w jakich je Państwo otrzymali, jeśli to możliwe wraz z całym kompletem metek.

Adres na jaki należy odesłać przesyłkę:

Oftim s.c.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski

11. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na powyższego maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h roboczych od momentu jego otrzymania.

12. Prowadzący sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 ust. 1 – 556 ust. 3 Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na następujący adres e-mail: . Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

13. Sklep nie przyjmuje paczek ze zwrotami/reklamacjami wysyłanych za pobraniem.

14. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą – art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.

15. Realizujemy zamówienia hurtowe.

16. Nasze zdjęcia są objęte prawami autorskimi, tzn. są utworami ponieważ można im przypisać indywidualny oraz twórczy charakter (zob. art. 1 ust. 1 ustawy). Należy pamiętać, że nie trzeba spełniać żadnych formalności, aby zdjęcie zostało objęte autorsko-prawną ochroną (art. 1 ust. 4 ustawy). W praktyce wystarczy więc, że zostanie utrwalone za pomocą aparatu/telefonu. Na każde wykorzystanie czyjegoś utworu (zdjęcia) potrzebna jest zgoda autora (ew. posiadacza praw autorskich majątkowych, jeśli twórcy przekazał komuś prawa autorskie).

ZABRANIAMY WYKORZYSTYWANIA NASZYCH ZDJĘĆ AUTORSKICH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE duo-sportswear.pl ANI W ŻADNYM INNYM SERWISIE, KTÓREGO JESTEŚMY ADMINISTRATORAMI.

Za wykorzystywanie naszych zdjęć grożą konsekwencje prawne.

17. Promocje i kody rabatowe w sklepie nie łączą się. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu, zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia bądź informacji o dopłacie przy nieregulaminowym wykorzystaniu kodów rabatowych. Każdy kod może zostać w jednym zamówieniu wykorzystany tylko raz. Kod rabatowy za zapis do newslettera, obowiązuje również tylko raz.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Oftim s.c., ul. Gliniana 6, 97-300 Piotrków Trybunalski

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie:

a) listownie, na adres: Oftim s.c., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Gliniana 6, 97-300 Piotrków Trybunalski;

b) mailowo, na adres: .

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z wystąpieniem przez Pana/Panią do spółki Oftim s.c., z reklamacją towaru zakupionego od spółki Oftim s.c. i będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i kontaktowania się z Panem/Panią w niezbędnym do tego zakresie, w szczególności w celu: (I) wezwania do uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym – do dosłania reklamowanego towaru, jeśli nie został przekazany wraz z reklamacją; (II) poinformowania Pana/Pani o uznaniu reklamacji i zrealizowania roszczenia reklamacyjnego; (III) poinformowania Pana/Pani o odmowie uznania reklamacji i odesłania reklamowanego towaru na podany przez Pana/Panią adres. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy zawartej między stronami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny wynikający z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać: (I) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pana/Pani rąk przesyłek wysyłanych w związku ze zgłoszoną przez Pana/Panią reklamacją; (II) doradcom prawnym spółki Oftim s.c. w związku ze zgłoszoną przez Pana/Panią reklamacją; (III) podmiotom świadczącym na rzecz spółki Oftim s.c. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane przechowujemy przez okres potrzebny do czasu przedawnienia albo wygaśnięcia Pana/Pani roszczeń reklamacyjnych.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1) prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;

3) prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy graniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub dokonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych);

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.