Wymiana / zwroty

 

Prawo wymiany towaru

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może, wymienić nieużywany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Wystarczy, że przesłać do nas towar na swój koszt, a my odeślemy na wskazany adres, właściwy za darmo.
Do wymiany towaru wymagany jest dowód zakupu (kserokopia paragonu lub faktury).
2. UWAGA! Paczka ze zwrotem nie może zostać odesłana do nas za pobraniem! Tego typu zwroty będą odsyłane do nadawcy.

Prawo do zwrotu towaru

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym powyżej terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
3. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić Formularz odstąpienia od umowy i przesłać drogą elektroniczną na adres: . Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy jest obowiązkowe. Klient może wysłać inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
5. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności za towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany na konto, którego nr będzie podany w formularzu. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Kupujący
6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy:  Oftim s.c., ul. Gliniana 6, 97-300 Piotrków Tryb. z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania paczki.
8. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu Odstąpienia od umowy.
9. UWAGA! Paczka ze zwrotem nie może zostać odesłana do nas za pobraniem! Tego typu zwroty będą odsyłane do nadawcy.